Dobrý dvor je rozdelený na oddychovú, spoločenskú a aktívnu zónu.

Rozdelenie dvora na funkčné oblasti výrazne pomáha vývoju týchto jednotlivých častí. Každá časť sa totiž môže rozvíjať a meniť samostatne podľa rôznych predstáv obyvateľov.