YIT - Nech žije náš dvor

Bývate v Bratislave a máte so susedmi spoločný dvor?
Alebo ste na dvore vyrastali?
Zaujíma nás, čo pre vás spoločné susedské nádvoria znamenajú.

1.

V ktorej mestskej časti Bratislavy bývate?

2.

Ako si spomínate na dvor z vášho detstva?

Posuňte smajlíka na najlepšiu možnosť.

Nespomínam si, vyrastal som na mieste, kde nebol spoločný dvor.
Nijak špeciálne, veľa času som na ňom netrávil.
Na dvoroch sa kedysi naozaj žilo a stretávali sa tu všetky generácie.
Pamätám si ho ako skvelé miesto, kde sme sa do večera hrali s kamarátmi.
3.

Koľko hodín týždenne trávite na vašom dvore?

4 hodiny
4.

Čo by sa muselo zmeniť, aby ste na dvore trávili viac času?

Zaškrtnúť môžete aj viacero odpovedí naraz.

5.

A koľko času by ste trávili, keby spĺňal vaše predstavy?

4 hodiny
6.

Označte tvrdenia, s ktorými súhlasíte:

7.

Čo vám na vašom dvore vadí najviac?

Zaškrtnúť môžete aj viacero odpovedí naraz.

8.

Viete si predstaviť, že na skrášlení vášho dvora sa budete aktívne podieľať?

Zaškrtnite iba jednu možnosť.